BOOKSMAKING - stwórz swoją własną książkę!

Cele główne
1. Kształcenie twórczych postaw dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie umiejętności tworzenia i opowiadania historii.
3. Wykorzystania nowych technologii w procesie twórczym.

ZGŁOSZENIE - BOOKSMAKING

Booksmaking
HALAMAplus
Wybierz miasto
Imię i nazwisko dziecka
Wiek
Imię i nazwisko rodzica
Dane kontaktowe - email./numer telefonu